2018-02-08 15:16:00

Prikupljanje ponuda za školsku ekskurziju

U privitku je Obrazac za prijavu izvanučionične nastave.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14) objavjuljemo JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI I ŠKOLSKE EKSKURZIJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

- Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

- Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove  ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove.

- Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotinici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude.

- U slučaju da se ponuditelj javlja na više ponuda, sve ponude može dostaviti u jednoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" s brojevima svih ponuda -Ponude pristigle nakon roka  navedenog u javnom pozivu neće se razmatrati


Osnovna škola "Jelenje-Dražice" Dražice